Nymålat serveringsrum

Serveringsrummet har fått nymålat tak och väggar och snart kommer ett plexiglasskydd till väggen vid köket där serveringsvagnarna står.

Publicerat den 1 november 2023