Styrelsen

Ordförande

Thomas Söderberg

070 350 18 08

Vice ordförande

Kenneth Hallin

070 659 57 54

Kassör

Inge Sollenbring

072 742 62 40

Sekreterare

Charlotte Sundström

072 979 95 09

Ledamot

Vakant

Ledamot

Sören Jonasson

072 516 63 62

Ledamot

Vakant

Ledamot

Vakant

Suppleant

Erika Olsson

070 458 49 54

Suppleant

Jan Danielson

070 358 33 83