Priser för att hyra Bygdegården

Hyreskostnaden ska betalas in till Bygdegården minst 1 vecka före hyrestillfället på bankgiro 754-7789 eller swisha till 123 349 78 64. Ange namn och hyresdatum vid betalningen. Eventuell depositionsavgift betalas in tillsammans med hyran. (För återbetalning av dep.avgift, ange bankkontonummer)

Välj vilken/vilka veckodagar du vill hyra, bestäm mellan vilka tider du önskar och summera så får du kostnaden för hyran, kom i håg att tiden även ska rymma förberedelser och städ.

Stora salenHyra
Måndag – Torsdag
08:00 – 12:00800 kr
12:00 – 18:00800 kr
18:00 – 24:00800 kr
Fredag
08:00 – 12:00800 kr
12:00 – 18:00800 kr
18:00 – 24:001600 kr
Lördag
08:00 – 12:001600 kr
12:00 – 18:001600 kr
18:00 – 24:001600 kr
Söndag
08:00 – 12:001600 kr
12:00 – 18:00800 kr
18:00 – 24:00800 kr
MötesrummetHyra
08:00 – 12:00800 kr
12:00 – 24:00800 kr
FöreningarHyra
Föreningar med organisationsnummer*
(Föreningar som hyr fredag kväll och lördag betalar för 24 timmar)
32 kr / timme

Avbokning

Avbokning regleras individuellt, generellt gäller dock: Vid avbokning en vecka eller mindre före bokad dag, tas hela hyreskostnaden ut och vid avbokning två veckor före bokad dag, tas halva hyreskostnaden ut.

Ungdomsfest

Fester för personer upp till 30 år, samma hyra som ovan. En depositionsavgift på lägst 5 000 kr tillkommer. Ansvarig person måste vara minst 25 år. Ordningsvakt kan komma att krävas.

Rabatt för medlemmar

Medlemmar erhåller 20% rabatt per hyrestillfälle. Mer information om medlemskap i Bergsbrunna Bygdegårdsförening samt hur man blir medlem, klicka här

* Bidragsfinansierad verksamhet

Uppsala kommun, Kulturförvaltningen stöder det ideella föreningslivet i Uppsala med bidrag.