Priser för att hyra Bygdegården

Hyreskostnaden ska betalas in till Bygdegården minst 1 vecka före hyrestillfället på bankgiro 754-7789 eller swisha till 123 349 78 64. Ange namn och hyresdatum vid betalningen. Eventuell depositionsavgift betalas in tillsammans med hyran. (För återbetalning av dep.avgift, ange bankkontonummer)

Stora salen

Hyra

Fredag – Söndag
12:00 – 12:00


6 300 kr

Fredag – Lördag
12:00 – 12:00


3 500kr

Lördag – Söndag
12:00 – 12:00


4 200 kr

Söndag
12:00 – 18:00
18:00 – 24:00


700 kr
700 kr

Vardagar
08:00 – 12:00
12:00 – 18:00
18:00 – 24:00 (ej fredag)


700 kr
700 kr
700 kr

Mötesrummet

Hyra

Alla dagar
08:00 – 18:00
18:00 – 24:00


700 kr
700 kr

Föreningar

Hyra

Föreningar med organisationsnummer*
(Föreningar som hyr fredag kväll och lördag betalar för 24 timmar)

32 kr/timme

Ungdomsfest

Fester för personer upp till 30 år, samma hyra som ovan. En depositionsavgift på lägst 5 000 kr tillkommer. Ansvarig person måste vara minst 25 år. Ordningsvakt kan komma att krävas.

Avbokning

Avbokning regleras individuellt, generellt gäller dock: Vid avbokning en vecka eller mindre före bokad dag, tas hela hyreskostnaden ut och vid avbokning två veckor före bokad dag, tas halva hyreskostnaden ut.

Rabatt för medlemmar

Medlemmar erhåller efter 6 månaders medlemsskap 20% rabatt per hyrestillfälle. Mer information om medlemskap i Bergsbrunna Bygdegårdsförening samt hur man blir medlem, klicka här

* Bidragsfinansierad verksamhet

Uppsala kommun, Kulturförvaltningen stöder det ideella föreningslivet i Uppsala med bidrag.