Priser för att hyra gården

Hyreskostnaden betalas in till Bygdegården minst 1 vecka före hyrestillfället på bankgiro 754-7789. Det går även att swisha betalning till Bygdegården. 123 349 78 64 är swish numret - ange namn och hyresdatum vid betalning av hyra. Eventuell depositionsavgift betalas in tillsammans med hyran.

Stora salen
Kostnad
Fredag kl. 12.00 - Söndag kl. 12.00
3000 kr
Fredag kl. 12.00 - Lördag kl. 12.00
2000 kr
Lördag kl. 12.00 - Söndag kl. 12.00
2500 kr
Söndagar kl. 12.00 - 18.00
500 kr
Vardagar kl. 8 - 18
1000 kr
Vardagar, halvdag
500 kr
Kväll 18.00 - 01.00(utom fredag och lördag)
500 kr
Föreningar med organisationsnummer*
32kr/timme
(föreningar som hyr fredag kväll och lördag betalar för 24 timmar)

Mötesrummet
Alla dagar kl. 8.00 - 18.00
500 kr
Alla dagar kl. 18.00 - 01.00
500 kr
Föreningar med organisationsnummer*
32kr/timme
(föreningar som hyr fredag kväll och lördag betalar för 24 timmar)

Ungdomsfest
Fester för personer upp till 30 år, samma pris som ovan, deposition på lägst 5000 kr tillkommer. Ansvarig person måste vara minst 25 år. Ordningsvakt krävs.

Avbokning regleras individuellt
Generellt gäller dock: För avbokning två veckor före bokad dag, tas halva hyreskostnaden ut. Sker avbokning en vecka eller mindre före bokad dag, tas hela hyreskostnaden ut.

Medlemmar erhåller efter sex månader 20% rabatt per hyrestillfälle
Mer information om medlemskap i Bergsbrunna Bygdegårdsförening samt hur du blir medlem hittar du om du klickar här

* Bidragsfinansierad verksamhet
Uppsala kommun, kulturförvaltningen stöder det ideella föreningslivet i Uppsala med bidrag.