Hitta hit

Bergsbrunna är en del av tätorten Sävja i Uppsala kommun, omkring 7 km från centrala Uppsala. Bergsbrunna betraktas även som en stadsdel i Uppsala, inom området Sydöstra staden. Bergsbrunna växte samman med Sävja tätort 1970.