Hitta hit

Bergsbrunna är en del av tätorten Sävja i Uppsala kommun, omkring 7 km från centrala Uppsala. Bergsbrunna betraktas även som en stadsdel i Uppsala, inom området Sydöstra staden. Bergsbrunna växte samman med Sävja tätort 1970.

Här hittar du bergsbrunna bygdegård:
(Nyckeln samt kontrakt och eventuell depositions-avgift hämtas/lämnas här mellan 09.00 och 11.00 på torsdagen i samma vecka innan den hyrda tiden)